Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
360° tour

 
   

 

 

   

 

 
   

Birthplace and the pine of Tadas Blinda

Big pine (The oath pine of Blinda)
Birthplace of Blinda - Kinčiuliai village

 

   
   

 

       
 

Blindos pušis tai apie 200 metų turinti pušis Byvainės girioje apipinta legendomis ir prietarais. Esą ją apglėbus, prigludus, užmezgus su ja ryšį, karšti ir nuoširdūs norai, priesaikos išsipildys. Esą čia Tadas Blinda davęs santuokos priesaiką. Visi svieto lygintojai irgi davę priesaiką prie jos. Prie Byvainės prisiglaudęs Kinčiulių kaimas — T. Blindos gimtinė. Pamiškėje tebėra koplytėlė. Nebedaug kaime liko sodybų, o Blindos tėviškę mena tik seni klevai.

 
     
 
 
     
 

Tadas Blinda. Apie XIX a. vidurį Žemaitijoje pagarsėjęs „Svieto lygintojas”. Veikė Luokės (Telšių rajonas) apylinkėse. Priešintis tuometinei valdžiai, dvarininkams, plėšikauti, kaip teigiama užrašytiuose žmonių prisiminimuose, jį labiausiai paskatino nepasitenkinimas Lietuvoje buvusia baudžiava. Padavimus ir legendas apie Tadą Blindą pirmoji buvo surinkusi Lazdynų Pelėda (S.Pšibiliauskienė). Lietuvoje pastatytas meninis filmas „Tadas Blinda”, kuriame bandyta kiek tai įmanoma objektyviau pavaizduoti šią legendinę žemaičiams asmenybę ir jo gyvenamąjį laikotarpį. Užrašyti gyventojų atsiminimai apie Tadą Blindą gana prieštaringi. Vieni jį laiko piktadariu, kiti - didvyriu, treti - kankiniu

 
  translate text  

 

  2010 © Auksinio Elnio Dvaras
Design by HidraArt